Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA & MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
 
Trụ sở chính:

Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
MST: 0800 373 586
TK: NH. Ngoại thương Vietcombank: 0341001630454 (VNĐ) - 0341371630464 (USD).
ĐT: +84-220-3.755.997 hoặc +84-220-3.755.998
Fax: +84-220-3.755.113
Email: anphat@anphatplastic.com
 
Nhà máy sản xuất số 1
Địa chỉ: Lô 8, KCN Nam Sách, Ái Quốc, TP Hải Dương
MST: 0800 373 586
ĐT: +84-220-3752966/3752968
Email: anphat@anphatplastic.com
 
Nhà máy sản xuất số 2
Địa chỉ: Lô CN11, Cụm CN An Đồng - huyện Nam Sách - Hải Dương
ĐT: +84-220-3756923
Email: anphat@anphatplastic.com
 
Nhà máy sản xuất số 3
Địa chỉ: Lô CN12, Cụm CN An Đồng - huyện Nam Sách - Hải Dương
ĐT: +84-220-3756923
Email: anphat@anphatplastic.com
 
Nhà máy sản xuất số 5
Địa chỉ: Lô 7, KCN Nam Sách, Ái Quốc, TP Hải Dương
MST: 0800 373 586
ĐT: +84-220-3752966/3752968
Email: anphat@anphatplastic.com 

Nhà máy sản xuất số 6
Địa chỉ: Lô CN12, Cụm CN An Đồng - huyện Nam Sách - Hải Dương
ĐT: +84-220-3756923
Email: anphat@anphatplastic.com
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
 
Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Ánh Dương
Email: paduong@anphatplastic.com
 
Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Lê Trung
Email: nltrung@anphatplastic.com
 
Phó Tổng giám đốc thường trực
Ông: Phạm Hoàng Việt
Email: phviet@anphatplastic.com
 
Phó Tổng giám đốc Phụ trách Sản xuất
Bà Trần Thị Thoản
Email: ttthoan@anphatplastic.com

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Kinh doanh
Bà Đặng Thị Quỳnh Phương
Email: sales11@anphatplastic.com

Giám đốc nhà máy sản xuất số 1
Ông Đậu Đức Thăng
Email: ap1.bangiamdoc3@anphatplastic.com
 
Giám đốc nhà máy sản xuất số 2 và 7
Ông Ngô Văn Thụ
Email: ap2.bangiamdoc3@anphatplastic.com


Giám đốc nhà máy sản xuất số 3
Ông Lê Mạnh Hùng
Email: ap2.bangiamdoc1@anphatplastic.com
 
Giám đốc Nhà máy sản xuất số 6
Ông Nguyễn Danh Tài
Email:ndtai@anphatplastic.com
 
Phòng Kế toán
Bà Hoà Thị Thu Hà - Trưởng phòng
Email: httha@anphatplastic.com
TRUNG TÂM KINH DOANH
 
Phó phòng Bán hàng Quốc tế
Bà Lâm Thị Hiền
Email: sales15@anphatplastic.com
ĐT: 096.312.7576 096.312.7576
 
Kinh doanh hạt nhựa
Bà Đào Thị Bích
Email: dtbich@anphatplastic.com
ĐT: 0983.018.486 0983.018.486
 
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Bà Nguyễn Thị Hồng Bích - Quyền Trưởng phòng
Email: ap.hanhchinh2@anphatplastic.net
 
Ban thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà: Nguyễn Thị Tiện – Trưởng ban
Email: nttien@anphatplastic.net
 
Trưởng Phòng Mua hàng
Bà: Đặng Thị Xuê 
Email: ap.pmh1@anphatplastic.net
ĐT: +84984245192

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *