Call: 84-931507576 (Vietnamese)
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7
Nhà máy số 7

Nhà máy số 7

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2015 trên diện tích 16.000 m2 tại Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương, Nhà máy số 7 có công suất thiết kế 800 tấn/ tháng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh, môi trường, và kiểm soát chất lượng.

Tháng 1/2017 Nhà máy 7 đã bắt đầu đi vào chạy thử nghiệm, chính thức đi vào sản xuất trong Quý 2/2017.

Sản phẩm của Nhà máy 7 là túi drawstring, drawtape…  với yêu cầu kĩ thuật cao nhưng đem lại giá trị thu hồi lớn được xuất khẩu vào thị trường Mỹ
Việc vận hành Nhà máy 7, sẽ giúp An Phát mở rộng thị trường tới thị trường Mỹ, tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.