Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Các báo cáo thường niên

- Báo cáo thường niên 2017 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2016 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2015 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2014 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2013 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2012 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2011 (Download tại đây)
- Báo cáo thường niên 2010 (Download tại đây)

Đăng ngày: 10/02/2018 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đăng ngày: 26/01/2018 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo định giá AAA của FPTS

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo định giá AAA của FPTS

FPTS - Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu AAA của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, niêm yết trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do và phương pháp so sánh P/E, chúng tôi xác định giá mục tiêu một cổ phiếu AAA là 39,400 đồng/cp, cao hơn 22% so với giá hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị MUA cho mục tiêu ngắn hạn. 

Đăng ngày: 27/12/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán của HSC

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo phân tích chứng khoán của HSC

      Quan điểm đầu tư - Tiếp tục đánh giá KHẢ QUAN. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 36.900đ, tương đương P/E dự phóng là 12,6 lần. Ở mức giá hiện tại, P/E dự phóng 2018 là 11 lần, là mức khá rẻ và hợp lý. Gia tăng công suất và mở rộng sang các thị trường mới sẽ là trọng tâm của câu truyện tăng trưởng dài hạn ở đây.

Đăng ngày: 21/12/2017 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 141 bài viết - Trang: 01 / 10