Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Quan hệ cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

AN PHAT PLASTIC (AAA): GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Với giá thị trường đóng cửa tại ngày 08/09/2017 là 32.600đ/cp, giá trị nội tại mỗi cổ phiếu theo Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF là 53.000đ/cp, cao hơn giá thị trường 63%, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu AAA.

Đăng ngày: 12/09/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7

AN PHAT PLASTIC (AAA): Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7

     Ngày 12/07/2017, Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7 số 158/2010/GCNCP-VSD-7 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán ngày 10/07/2017.

Đăng ngày: 12/07/2017 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 116 bài viết - Trang: 01 / 8