Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Túi cho thị trường Nhật Bản

Túi cho thị trường Nhật Bản, Lĩnh vực hoạt động chính là tái chế nhựa sản xuất túi, bao bì đựng thực phẩm, túi rác, màng ni-lon chuyên dùng trong nông nghiệp...

Kinh doanh trực tuyến

Elvis KhuongElvis KhuongSales onlineapyb.sales2
Danny BinhDanny BinhSales onlineap.sales7
Julie YenJulie YenSales onlineapyb.sales6
Catherine LienCatherine LienSales onlineap.sales12
Karen VuiKaren VuiSales onlineap.sales6
Jane NhungJane NhungSales onlineap.sales2
Jessica HienJessica HienSales onlineap.sales15
Bella AnhBella AnhSales onlineap.sales1
Christina NhungChristina NhungSales onlineap.sale3

Chăm sóc khách hàng

Customer ServiceCustomer ServiceChăm sóc khách hàngap.customersevice1