Call: 84-931507576 (Vietnamese)

Tin tức cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 06/02/2018, cổ đông nội bộ: ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Hoàng Việt - Phó TGĐ Thường trực thông báo mua 5.000.000 cổ phiếu AAA.

Đăng ngày: 06/02/2018 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thư quản lý 2018

Kính thưa các Quý vị cổ đông!
            15 năm thành công mới thực sự chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm sản xuất, nhân lực và tài lực, chuẩn bị cho An Phát một sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất. “An Phát hướng tới trở thành tập đoàn đại chúng tiên phong trong ngành hóa nhựa Việt Nam, tạo ra giải pháp lớn cho thị trường trong nước, giữ vững và mở rộng thị phần quốc tế. Bằng việc kéo dài chuỗi sản xuất kinh doanh, An Phát sẽ làm gia tăng giá trị ngành, nâng cao sự phát triển của ngành hóa nhựa Việt Nam, gia tăng sức cạnh tranh về sản xuất của Việt Nam trên thế giới”.

Đăng ngày: 16/01/2018 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng Giám đốc An Phát Plastic: Cổ đông không cần lo rủi ro pha loãng giá

Theo ông Nguyễn Lê Trung, Tổng giám đốc (CEO) Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA), kế hoạch kinh doanh năm 2018 của AAA đủ bù cho rủi ro pha loãng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) khi Công ty phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu.

Đăng ngày: 13/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

AN PHAT PLASTIC (AAA): Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông và các Nhà đầu tư
       Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông và các Nhà đầu tư “Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 10T/2017” của Công ty, chi tiết như sau:

Đăng ngày: 10/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

AN PHAT PLASTIC (AAA): Tổng giám đốc An Phát Plastic: “Chúng tôi sẽ sản xuất nhựa phục vụ các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng ít nhất 35%”

       Ngoài sản phẩm truyền thống, AAA đang nghiên cứu thực hiện sản xuất nhựa công nghệ cao, nhựa ép phun và chi tiết nhựa nhỏ. Các sản phẩm này sẽ chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, tận dụng ưu đãi thuế tại các khu công nghiệp và nguồn khách hàng ổn định.

Đăng ngày: 02/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

AN PHAT PLASTIC (AAA): Thông báo gửi Quý cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát kính gửi Quý cổ đông văn bản đính chính thông tin, cụ thể như sau:
....
Toàn văn thông báo xem tại đây.

Đăng ngày: 01/11/2017 | Tags:
Chi tiết
AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

AN PHAT PLASTIC (AAA): An Phát Holdings thông báo kết quả chào mua chứng quyền

      Tính đến ngày 17/10/2017,  An Phát Holdings cùng 3 công ty: Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương,Công ty TNHH Dương Phạm Investment và Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa đã chào mua thành công toàn bộ số chứng quyền còn lại của AAA với giá mua trung bình là 39.500.000 đồng/ chứng quyền, tương đương với 39.500 đồng/cổ phần sau khi tính cả giá chuyển đổi  hay 28.000 đồng/cổ phần trước giá chuyển đổi chứng quyền là 11.500 đồng/cổ phần.

Đăng ngày: 18/10/2017 | Tags:
Chi tiết
Tổng số: 200 bài viết - Trang: 1 / 14